ติดต่อเรา

คุณครูวิลาวัลย์  กำเนิดไทย

             (ครูชมพู่)

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 

585 ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

E- chompoo12wilawan@gmail.com